15-09-2017 - Lectura de tesi doctoral «Els jardins de Mallorca en els segles XVIII i XIX. Del paisatge il·lustrat a l'eclecticisme burgès» (contenido en catalán)

Tesis doctorales
  • TipoLectura de tesis doctoral
  • ExponeDoctoranda: Rosa Júlia Roman Quetglas. Director: Dra. Catalina Cantarellas Camps.
  • Isla Mallorca
  • OrganizaDepartament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
  • 15-09-2017 a 15-09-2017
  • LugarA la sala de graus de l'edifici Mateu Orfila, campus universitari.
  • HorarioA les 12 hores.
  • ContactarEnviar mensaje por correo electrónico