Programa UIB para la formación del PAS

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió d'un màxim de dos d'ajuts econòmics al personal d'administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears per al finançament de visites formatives que tinguin lloc durant l'any acadèmic 2009-2010 en universitats que no pertanyin a l'espai europeu d'educació superior.

Queda exclosa d'aquesta convocatòria la mobilitat del PAS entre universitats sòcies de la UIB en el marc del programa ERASMUS.

La participació en aquest programa vol aconseguir:

  • Permetre al personal d'administració i serveis de la UIB conèixer les experiències i les bones pràctiques d'institucions o organitzacions d'altres països socis.
  • Millorar les habilitats necessàries per fer la seva feina, mitjançant la transferència de coneixements i l'adquisició de competències pràctiques.
  • Internacionalitzar i enriquir la gestió de la UIB, gràcies a l'intercanvi d'experiències del personal d'administració i serveis.
  • Consolidar els vincles entre les universitats amb les quals es mantenen convenis bilaterals.

Programa UIB per a formació del PAS 2009-2010

Convocatòria
Universitats (annex I)
Sol·licitud (annex II) (tancada)