Programa de Cooperació Interuniversitària - AECID

Contenido en el idioma por defecto

Des del Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació es gestiona la convocatòria d'ajuts del Programa de cooperació interuniversitària i recerca científica. Aquest programa, que es convoca anualment, pretén contribuir a l’enfortiment dels centres d’educació superior i de recerca dels països socis a través d’activitats conjuntes i de transferència de coneixements i tecnologia que permetin crear o millorar capacitats institucionals. Les accions d’aquest programa, que s’han d’emmarcar en àrees temàtiques prioritàries per a la cooperació espanyola, es poden dur a terme en l'àmbit de quatre àrees geogràfiques:

  • Iberoamèrica (Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Costa Rica, Colòmbia, Cuba, Equador, Guatemala, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguai, Perú, República Dominicana, el Salvador, Uruguai, Veneçuela,Haiti).
  • Mediterrani (Algèria, Egipte, Jordània, Marroc, Tunísia).
  • Àfrica Subsahariana (Etiòpia, Mali, Níger, Moçambic, Senegal, Cap Verd, Angola).
  • Àsia (Filipines).

Les modalitats d’aquest programa són les següents:  

AP. Accions preparatòries.

A1. Accions integrades per l'enfortiment científic i institucional (abans, modalitat D).

A2. Accions integrades per l'enfortiment científic i institucional en triangulació interna.

A3. Accions integrades per l'enfortiment científic i institucional en triangulació interna.

L'organisme responsable de la gestió i el finançament d'aquest programa és l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), que depèn del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

PCI 2011