Calendari electoral

Contenido en el idioma por defecto

— Dia 25 d’octubre de 2011: el Consell de Direcció obre el procés electoral.

— Dia 26 d’octubre de 2011 (FOU extr. núm. 354): publicació de la convocatòria d'eleccions.

— Dia 25 de novembre de 2011 (FOU): publicació dels representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts i dels estudiants als consells de departament.

— Del dia 29 de novembre de 2011 al 5 de desembre de 2011: presentació de candidatures davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.

— Dia 9 de desembre de 2011: la Comissió Electoral publicarà els candidats presentats i els comunicarà als directors en funcions.

— Del dia 12 de desembre de 2011 fins a les 13 hores de dos dies abans que tinguin lloc les eleccions: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.

— Del dia 12 de desembre de 2011 fins a les 13 hores del dia anterior al de les eleccions: presentació del vot anticipat al Registre General.

— Del dia 15 de desembre de 2011 al dia 22 de desembre de 2011: eleccions.