Calendari electoral

Contenido en el idioma por defecto

Elecció de representants dels estudiants a les juntes de facultat o escola

— Dia 25 d’octubre de 2011: el Consell de Direcció obre el procés electoral.

— Dia 26 d’octubre de 2011 (FOU extr. núm. 354): publicació de la convocatòria d'eleccions.

— Del 26 d’octubre de 2011 al 2 de novembre de 2011: exposició pública dels diferents censos a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).

— Del dia 27 d’octubre de 2011 al 2 de novembre de 2011: presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat a la Secretaria General de la Universitat.

— Del dia 27 d’octubre de 2011 al 4 de novembre de 2011: presentació de candidatures.

— Dia 4 de novembre de 2011: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.

— Dia 7 de novembre de 2011: la Comissió Electoral exposarà públicament els censos definitius a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).

— Dia 8 de novembre de 2011: la Comissió Electoral proclamarà els candidats.

— Dia 9 de novembre de 2011: la Comissió Electoral exposarà públicament les candidatures a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).

— Del dia 9 de novembre de 2011 al 18 de novembre de 2011: campanya electoral

— Del dia 9 de novembre de 2011 al 18 de novembre de 2011 a les 13 hores: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.

— Del dia 9 de novembre de 2011 al 21 de novembre de 2011 a les 13 hores: presentació del vot anticipat al Registre General.

— Dia 10 de novembre de 2011: presentació de reclamacions davant la Comissió Electoral sobre la proclamació de candidats mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.

— Dia 15 de novembre de 2011: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions sobre la proclamació de candidats.

— Dia 15 de novembre de 2011: la Comissió Electoral proclamarà definitivament els candidats dels estudiants i exposarà públicament les candidatures definitives a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).

— Fins al dia 17 de novembre de 2011: els candidats podran nomenar els interventors.

— Dia 21 de novembre de 2011: jornada de reflexió.

— Dia 22 de novembre de 2011: eleccions.