Calendari electoral

Contenido en el idioma por defecto

— Dia 25 d’octubre de 2011: el Consell de Direcció obre el procés electoral.

— Dia 26 d’octubre de 2011 (FOU extr. núm. 354): publicació de la convocatòria d'eleccions.

— Del 29 de novembre de 2011 al 5 de desembre de 2011: exposició pública del cens a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).

— Del dia 30 de novembre de 2011 al 5 de desembre de 2011: presentació de reclamacions sobre el cens davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.

— Dia 9 de desembre de 2011: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions.

— Dia 12 de desembre de 2011: la Comissió Electoral exposarà públicament el cens definitiu a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).

— Del dia 12 de desembre de 2011 fins a les 13 hores de dos dies abans que tinguin lloc les eleccions: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.

— Del dia 12 de desembre de 2011 fins a les 13 hores del dia anterior al de les eleccions: presentació del vot anticipat al Registre General.

— Del dia 15 de desembre de 2011 al dia 22 de desembre de 2011: eleccions.

— Dia 9 de gener de 2012: data límit de comunicació a la Rectora i al Secretari General dels resultats de les eleccions.