Proclamació DEFINITIVA de candidats

Contenido en el idioma por defecto

Administració i Direcció d'Empreses (llicenciatura)+Administració d'Empreses (grau)

 • Bernat Riera, Antoni (JEIB)
 • Jara Llinàs, Miquel
 • Mascaró Cardona, Santiago (JEIB)
 • Sastre Rosselló, Margalida (JEIB)

Dret (llicenciatura+grau)

 • Álvarez Gelabert, Pedro M. (JEIB)
 • Caimaris Albalá,  Francisco (JEIB)
 • de Hevia Aleñar, Gabriel (IDEES)
 • Gayà Duran, Conrado (JEIB)
 • Marí Torres, Vicent
 • Medina Martín, David

Enginyeria Tècnica Agrícola (enginyeria tècnica)+Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (grau)

 • Portales Córdoba, Adrián (IDEES)
 • Ramos García, Sergio

Història (llicenciatura+grau)

 • Romero Cádiz, Miguel (IDEES)
 • Sard Brunet, Jeroni

Informàtica de Gestió (enginyeria tècnica)

 • Bujosa Homar, Antoni (IDEES)
 • Montenegro Munar, Laura (JEIB)

Psicologia (llicenciatura+grau)

 • de Sande Sánchez, Francisco Javier
 • Fornas Munar, Maria de Lluc (JEIB)
 • Suau Ignacio, Selene

Turisme (diplomatura+grau)

 • Coll Canyelles, Neus (IDEES)
 • Montenegro Munar, Laura (JEIB)
 • Querol Machado, Esther
 • Vallejo Plaza, Ana María

Estudis oficials de postgrau (màster i doctorat)

 • Alpisar Zhuravlev, Khesus (JEIB)
 • Fernández Prieto, Irantzu (IDEES)
 • Guisado Costa, María José (IDEES)
 • Ortiz Guerrero, Alberto (JEIB)
 • Palmer Riera, Margalida (IDEES) 

Candidats proclamats automàticament, de conformitat amb l’article 34.2 de la normativa electoral

Arquitectura Tècnica (arquitectura tècnica)+Enginyeria d’Edificació (grau)

 • Orfila Gamundí, Álvaro (JEIB)
 • Palou de Comasema, Pedro (JEIB)

Biologia (llicenciatura + grau)

 • Bujosa Homar, Maria Elisabet (IDEES)
 • Jones Albertí, Laura

Ciències Empresarials (diplomatura)

 • Cuenca Rodríguez, Laura (IDEES)

Economia (llicenciatura+grau)

 • Salom Ferrer, Andrés (JEIB)
 • Vicens Alzamora, Margalida (JEIB)

Filologia Catalana (llicenciatura)+Llengua i Literatura Catalanes (grau)

 • Mir Fiol, M. Lourdes

Geografia (llicenciatura+grau)

 • Martín Barba, Rocío (JEIB)

Història de l'Art (llicenciatura+grau)

 • del Pino Méndez, Marta (JEIB)

Informàtica (enginyeria)+Enginyeria Informàtica (grau)

 • Muñoz Cuevas, Francisco (IDEES)

Treball Social (diplomatura+grau)

 • Moraleda Lopera, Sara (IDEES)

Circumscripcions en les quals no s’han presentat candidatures 

Bioquímica (llicenciatura + grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Educació Infantil (diplomatura+grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Educació Primària (diplomatura+grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Educació Social (diplomatura+grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Electrònica Industrial (enginyeria tècnica)+Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Filologia Anglesa (llicenciatura)+Estudis Anglesos (grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Filologia Hispànica (llicenciatura)+Llengua i Literatura Espanyoles (grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Filosofia (llicenciatura+grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Física (llicenciatura+grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Fisioteràpia (diplomatura+grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Infermeria (diplomatura+grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Informàtica de Sistemes (enginyeria tècnica)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Matemàtiques (llicenciatura+grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Mestre (diplomatura)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Pedagogia (llicenciatura+grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Psicopedagogia (llicenciatura)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Química (llicenciatura+grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Relacions Laborals (grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Telemàtica (enginyeria tècnica)+Enginyeria Telemàtica (grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat