Calendari electoral

Contenido en el idioma por defecto

— Dia 30 d’octubre de 2012: el Consell de Direcció obre el procés electoral.

— Dia 31 d’octubre de 2012 (FOU extraordinari núm. 372): publicació de la convocatòria d'eleccions.

— Del 31 d’octubre de 2012 al 9 de novembre de 2012: exposició pública dels diferents censos a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).

— Del dia 2 de novembre de 2012 al 8 de novembre de 2012: presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.

— Del dia 2 de novembre de 2012 al 9 de novembre de 2012: presentació de candidatures.

— Dia 12 de novembre de 2012: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.

— Dia 14 de novembre de 2012: la Comissió Electoral exposarà públicament els censos definitius a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).

— Dia 15 de novembre de 2012: la Comissió Electoral proclamarà els candidats.

— Dia 16 de novembre de 2012: la Comissió Electoral exposarà públicament les candidatures a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).

— Del dia 16 de novembre de 2012 al 27 de novembre de 2012: campanya electoral.

— Del dia 16 de novembre de 2012 al 27 de novembre 2012 a les 13 hores: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.

— Del dia 16 de novembre de 2012 al 28 de novembre de 2012 a les 13 hores: presentació del vot anticipat al Registre General.

— Dia 19 de novembre de 2012: presentació de reclamacions davant la Comissió Electoral sobre la proclamació de candidats mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.

— Dia 21 de novembre de 2012: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions sobre la proclamació de candidats.

— Dia 21 de novembre de 2012: la Comissió Electoral proclamarà definitivament els candidats i exposarà públicament les candidatures definitives a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).

— Fins al dia 22 de novembre de 2012: els candidats podran nomenar els interventors.

— Dia 28 de novembre de 2012: jornada de reflexió.

— Dia 29 de novembre de 2012: eleccions.