Proclamació DEFINITIVA de candidats

Contenido en el idioma por defecto

Administració i Direcció d'Empreses (llicenciatura) + Administració d'Empreses (grau)

 • Bernat Riera, Antoni (JEIB)
 • Fuster de España, Nicolás
 • Mascaró Cardona, Santiago (JEIB)
 • Sastre Rosselló, Margalida (JEIB)

Dret (llicenciatura + grau)

 • Costa Forteza, Laura (JEIB)
 • de Hevia Aleñar, Gabriel (IDEES)
 • Gayà Duran, Conrado (JEIB)
 • López Expósito, Marc (IDEES)

Economia (llicenciatura + grau)

 • Hernández Fernández, Ricardo José
 • Rivas Ortiz, Alejandro
 • Salom Ferrer, Andrés (JEIB)
 • Vicens Alzamora, Margalida (JEIB)

Psicologia (llicenciatura + grau)

 • de Sande Sánchez, Francisco Javier
 • Fornas Munar, Maria de Lluc (JEIB)
 • Suau Ignacio, Selene

Turisme (diplomatura + grau)

 • Coll Canyelles, Neus (IDEES)
 • Querol Machado, Esther
 • Vallejo Plaza, Ana María

Eivissa i Formentera

 • Marí Torres, Vicent
 • Medina Martín, David
 • Ramon Canals, Santiago

Màsters universitaris

 • Alpisar Zhuravlev, Khesus (JEIB)
 • Guisado Costa, María José (IDEES)
 • Lópes García, Raúl
 • Ortiz Guerrero, Alberto (JEIB)
 • Palmer Riera, Margalida (IDEES)

Candidats proclamats automàticament, de conformitat amb l’article 34.2 de la normativa electoral

Arquitectura Tècnica (arquitectura tècnica) + Enginyeria d'Edificació (grau)

 • Orfila Gamundí, Álvaro (JEIB)
 • Palou de Comasema, Pedro (JEIB)

Biologia (llicenciatura + grau)

 • Bujosa Homar, Maria Elisabet (IDEES)

Ciències Empresarials (diplomatura)

 • Cuenca Rodríguez, Laura (IDEES)

Enginyeria Tècnica Agrícola (enginyeria tècnica) + Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (grau)

 • Portales Córdoba, Adrián (IDEES)

Filologia Anglesa (llicenciatura) + Estudis Anglesos (grau)

 • Schwegler Castañer, Astrid Marie

Geografia (llicenciatura + grau)

 • Martín Barba, Rocío (JEIB)

Història (llicenciatura + grau)

 • Pons Bibiloni, Juan Ramón

Història de l'Art (llicenciatura + grau)

 • del Pino Méndez, Marta (JEIB)

Informàtica de Gestió (enginyeria tècnica)

 • Montenegro Munar, Laura (JEIB)

Circumscripcions en les quals no s’han presentat candidatures 

Bioquímica (llicenciatura + grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Direcció Hotelera Internacional (títol propi de grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Educació Infantil (diplomatura + grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Educació Primària (diplomatura + grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Educació Social (diplomatura + grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Electrònica Industrial (enginyeria tècnica) + Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Filologia Catalana (llicenciatura) + Llengua i Literatura Catalanes (grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Filologia Hispànica (llicenciatura) + Llengua i Literatura Espanyoles (grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Filosofia (llicenciatura + grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Física (llicenciatura + grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Fisioteràpia (diplomatura + grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Infermeria (diplomatura + grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Informàtica (enginyeria) + Enginyeria informàtica (grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Informàtica de Sistemes (enginyeria tècnica)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Matemàtiques (llicenciatura + grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Mestre (diplomatura)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Pedagogia (llicenciatura + grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Psicopedagogia (llicenciatura)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Química (llicenciatura + grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Relacions Laborals (grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Telemàtica (enginyeria tècnica) + Enginyeria Telemàtica (grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Treball Social (diplomatura + grau)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Menorca

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Universitat Oberta per a Majors (UOM i altres)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Títols propis de postgrau (màster, especialista, expert)

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Doctorat

 • No s’hi ha presentat cap candidat

Candidatures degenades

Turisme

 • Montenegro Munar, Laura (JEIB) (per proclamació a Informàtica de Gestió (enginyeria tècnica))