Eleccions de representants del personal d'administració i serveis (grup D) al Claustre

Contenido en el idioma por defecto

Calendari electoral

— Dia 24 d’abril de 2012: el Consell de Direcció obre el procés electoral.

— Dia 27 d’abril de 2012 (FOU núm. 364): publicació de la convocatòria d'eleccions.

— Del dia 27 d’abril de 2012 al 7 de maig de 2012: exposició pública dels diferents censos a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).

— Del dia 30 d’abril de 2012 al 7 de maig de 2012: presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.

— Del dia 30 d’abril de 2012 al dia 7 de maig de 2012: presentació de candidatures.

— Dia 8 de maig de 2012: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.

— Dia 10 de maig de 2012: la Comissió Electoral exposarà públicament els censos definitius a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).

— Dia 10 de maig de 2012: la Comissió Electoral proclamarà els candidats.

— Dia 11 de maig de 2012: la Comissió Electoral exposarà públicament les candidatures a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).

— Del dia 11 de maig de 2012 al 22 de maig de 2012: campanya electoral.

— Del dia 11 de maig de 2012 al 22 de maig de 2012 a les 13 hores: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.

— Del dia 11 de maig de 2012 al 23 de maig de 2012 a les 13 hores: presentació del vot anticipat al Registre General.

— Dia 14 de maig de 2012: presentació de reclamacions davant la Comissió Electoral sobre la proclamació de candidats mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.

— Dia 16 de maig de 2012: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions sobre la proclamació de candidats.

— Dia 16 de maig de 2012: la Comissió Electoral proclamarà definitivament els candidats i exposarà públicament les candidatures definitives a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).

— Fins al dia 18 de maig de 2012: els candidats podran nomenar els interventors.

— Dia 23 de maig de 2012: jornada de reflexió.

— Dia 24 de maig de 2012: eleccions.