Calendari electoral

Contenido en el idioma por defecto

Elecció de representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts als consells de departament

— Dia 18 de desembre de 2013: el Consell de Direcció obre el procés electoral.

— Dia 19 de desembre de 2013 (FOU extr. núm. 392): publicació de la convocatòria d'eleccions.

— Del dia 20 de desembre de 2013 al 10 de gener de 2014: exposició pública del cens a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).

— Del dia 20 de desembre de 2013 al 10 de gener de 2014: presentació de reclamacions sobre el cens davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat a la Secretaria General de la Universitat.

— Dia 13 de gener de 2014: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.

— Dia 13 de gener de 2014: la Comissió Electoral exposarà públicament el cens definitiu a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).

— Del dia 13 de gener de 2014 fins a les 13 hores de dos dies abans que tinguin lloc les eleccions: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.

— Del dia 13 de gener de 2014 fins a les 13 hores del dia anterior al de les eleccions: presentació del vot anticipat al Registre General.

— Del dia 17 de gener de 2014 al 24 de gener de 2014: eleccions.

— Dia 27 de gener de 2014: data límit de comunicació al Rector i al Secretari General dels resultats de les eleccions.

Nota: Els dies del període de vacances de Nadal, comprès entre el 23 de desembre i el 6 de gener, ambdós inclosos, no es consideren hàbils a l’efecte d’aquest calendari.