Calendari electoral

Contenido en el idioma por defecto

Dia 23 d’abril de 2013: el Consell de Direcció obre el procés electoral a Rector.
Dia 29 d’abril de 2013 (FOU extraordinari núm. 381): publicació de la convocatòria d’eleccions a Rector.
Del dia 29 d’abril de 2013 al 7 de maig de 2013: exposició pública dels diferents censos electorals a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
Del dia 30 d’abril de 2013 al 7 de maig de 2013: presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al president de la Comissió Electoral.
Del dia 30 d’abril al 3 de maig de 2013: presentació de candidatures.
Dia 6 de maig de 2013: la Comissió Electoral proclamarà els candidats.
Del dia 7 de maig de 2013 al 20 de maig de 2013: campanya electoral.
Del dia 7 de maig de 2013 al 20 de maig de 2013 a les 13 hores: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
Del dia 7 de maig de 2013 al 21 de maig de 2013 a les 13 hores: presentació del vot anticipat al Registre General.
Dia 10 de maig de 2013: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.
Dia 14 de maig de 2013: la Comissió Electoral exposarà públicament els censos definitius a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
Fins al dia 16 de maig de 2013: els candidats podran nomenar els interventors.
Dia 21 de maig de 2013: jornada de reflexió.
Dia 22 de maig de 2013: votació en primera volta.
Dia 22 de maig de 2013: la Comissió Electoral farà la proclamació provisional del nou Rector.
Dia 23 de maig de 2013: presentació de reclamacions a la proclamació provisional del nou Rector.
Del dia 23 de maig de 2013 al 27 de maig de 2013: campanya electoral per a la segona volta.
Del dia 23 de maig de 2013 al 27 de maig de 2013 a les 13 hores: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
Del dia 23 de maig de 2013 al 28 de maig de 2013 a les 13 hores: presentació del vot anticipat al Registre General.
Dia 24 de maig de 2013: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions a la proclamació provisional del nou Rector.
Dia 28 de maig de 2013: jornada de reflexió.
Dia 29 de maig de 2013: votació en segona volta.
Dia 29 de maig de 2013: la Comissió Electoral farà la proclamació provisional del nou Rector.
Dia 30 de maig de 2013: presentació de reclamacions a la proclamació provisional del nou Rector.
Dia 31 de maig de 2013: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions a la proclamació provisional del nou Rector.