Cens per a les eleccions de representants del grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat) al Claustre

No existeix un procés electoral amb aquest codi