Consultau el cens

Contenido en el idioma por defecto

Cens per a l'elecció dels representants dels estudiants als consells de departament

No existeix un procés electoral amb aquest codi
Contenido en el idioma por defecto

 

Comprovau les vostres dades al cens. Si les dades no són correctes, posau-vos en contacte amb la Secretaria General (971 173417)