Consultau el cens

Contenido en el idioma por defecto

Cens per a l'elecció de representants de PAS a les juntes de facultat i d'escola

No existeix un procés electoral amb aquest codi
Contenido en el idioma por defecto

 

Comprovau les vostres dades al cens. Si les dades no són correctes, posau-vos en contacte amb la Secretaria General (971 173417).