Calendari electoral

Contenido en el idioma por defecto
 • Dia 17 de maig de 2016: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
 • Dia 20 de maig de 2016 (FOU núm. 430): publicació de la convocatòria d'eleccions.
 • Del dia 20 de maig de 2016 al 27 de maig de 2016: exposició pública dels diferents censos a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Del dia 23 de maig de 2016 al 27 de maig de 2016: presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
 • Del dia 23 de maig de 2016 al 27 de maig de 2016: presentació de candidatures.
 • Dia 31 de maig de 2016: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.
 • Dia 2 de juny de 2016: la Comissió Electoral exposarà públicament els censos definitius a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Dia 2 de juny de 2016: la Comissió Electoral proclamarà els candidats.
 • Dia 2 de juny de 2016: la Comissió Electoral exposarà públicament les candidatures a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Del dia 3 de juny de 2016 al 14 de juny de 2016: campanya electoral.
 • Del dia 3 de juny de 2016 al 14 de juny de 2016 a les 13 hores: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
 • Del dia 3 de juny de 2016 al 15 de juny de 2016 a les 13 hores: presentació del vot anticipat al Registre General.
 • Dia 6 de juny de 2016: presentació de reclamacions davant la Comissió Electoral sobre la proclamació de candidats mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
 • Dia 8 de juny de 2016: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions sobre la proclamació de candidats.
 • Dia 8 de juny de 2016: la Comissió Electoral proclamarà definitivament els candidats i exposarà públicament les candidatures definitives a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Fins al dia 10 de juny de 2016 els candidats podran nomenar els interventors.
 • Dia 15 de juny de 2016: jornada de reflexió.
 • Dia 16 de juny de 2016: eleccions.