Calendari electoral

Contenido en el idioma por defecto
 • Dia 11 de novembre de 2016 (FOU extraordinari núm. 438): publicació de la convocatòria d'eleccions.
 • Dia 8 de novembre de 2016: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
 • De l’11 de novembre de 2016 al 23 de novembre de 2016: exposició pública dels diferents censos a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Del dia 14 de novembre de 2016 al 18 de novembre de 2016: presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
 • Del dia 14 de novembre de 2016 al 23 de novembre de 2016: presentació de candidatures.
 • Dia 24 de novembre de 2016: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.
 • Dia 25 de novembre de 2016: la Comissió Electoral exposarà públicament els censos definitius a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Dia 29 de novembre de 2016: la Comissió Electoral proclamarà els candidats.
 • Dia 30 de novembre de 2016: la Comissió Electoral exposarà públicament les candidatures a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Del dia 30 de novembre de 2016 al 13 de desembre de 2016: campanya electoral.
 • Del dia 30 de novembre de 2016 al 13 de desembre de 2016 a les 13 hores: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
 • Del dia 30 de novembre de 2016 al 14 de desembre de 2016 a les 13 hores: presentació del vot anticipat al Registre General.
 • Dia 1 de desembre de 2016: presentació de reclamacions davant la Comissió Electoral sobre la proclamació de candidats mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
 • Dia 5 de desembre de 2016: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions sobre la proclamació de candidats.
 • Dia 5 de desembre de 2016: la Comissió Electoral proclamarà definitivament els candidats i exposarà públicament les candidatures definitives a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Fins al dia 9 de desembre de 2016: els candidats podran nomenar els interventors.
 • Dia 14 de desembre de 2016: jornada de reflexió.
 • Dia 15 de desembre de 2016: eleccions.