Cens per a les eleccions de representants dels estudiants a les juntes de facultat o escola

Contenido en el idioma por defecto

 

Comprovau les vostres dades al cens. Si les dades no són correctes, posau-vos en contacte amb la Secretaria General (971 173417).