Claustro

Descripción tipo

Nombre Descripción
A Profesores doctores con vinculación permanente en la Universitat
B Integrantes del resto de personal docente e investigador
C Estudiantes
D Representantes del personal de administración y servicios

Miembros del Claustro. Febrero de 2017

Tipo

Nombre

Cargo

 

Terrados Muñoz, Jorge Miguel

Director de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats

A)

Aguilar Mediavilla, Eva

 

A)

Aguiló Pons, Antoni

Vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

A)

Aguiló Pons, Isabel Maria

 

A)

Aguiló Segura, Paula M.

Directora del Departament d'Economia Aplicada

A)

Alberich Martí, Ricardo

Director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica

A)

Alemany Alonso, Regina

 

A)

Amengual Colom, Antoni

Degà de la Facultat de Ciències

A)

Ballester Brage, Lluís

 

A)

Ballester Cardell, Maria

 

A)

Ballester Mortes, Josep Lluís

Director de l'Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari de la UIB (IAC3)

A)

Beltran Munar, Miquel Antoni

 

A)

Bengoechea Cousillas, Juan Bautista

 

A)

Bennàsar Veny, Miquel

Director del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia

A)

Berbel Gómez, Noemy

 

A)

Blázquez Salom, Macià

 

A)

Bona Garcia, Carles

Director del Departament de Física

A)

Bosch Roig, Glòria

 

A)

Bosch Zaragoza, Rafael

 

A)

Cabot Bibiloni, Catalina

 

A)

Cabot Ramis, Mateu

 

A)

Calveras Maristany, Aleix

 

A)

Calvo Trias, Manuel A.

 

A)

Carbonero Gamundí, M. Antònia

Directora del Departament de Filosofia i Treball Social

A)

Carot Giner, Jaume

Vicerector d'Investigació i Postgrau

A)

Carrasco Martorell, Lorenza

directora de l'Escola Politècnica Superior

A)

Castro Ocón, José Aurelio

Director del Departament de Biologia

A)

Cladera Bohigas, Antoni

 

A)

Coll Vicens, Bartomeu

 

A)

Conde Tejón, Antonio

 

A)

Crespí Cladera, Rafel

 

A)

de Benito Crosetti, Bàrbara

 

A)

de Pedro Gómez, Joan Ernest

Degà de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

A)

de Villalonga Smith, Príam Francesc

 

A)

Deyà Bauzà, Miquel Josep

Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres

A)

Deyà Serra, Pere M.

 

A)

Deyà Tortella, Bartolomé

Degà de la Facultat de Turisme

A)

Dols Salas, Nicolau

 

A)

Escrihuela Villar, Marc

 

A)

Esteban Valdés, Susana

 

A)

Fernández Gónzalez, M. del Carmen

 

A)

Ferrer Pérez, Victòria

 

A)

Fiol Arbós, Joan Jesús

 

A)

Flaquer Riutort, Joan

 

A)

Fornés Pallicer, M. Antònia

Vicerectora de Professorat i Seus Universitàries

A)

Fornés Vives, Joana

 

A)

Fornós Astó, Joan Josep

 

A)

Forteza Forteza, M. Dolors

Vicerectora de Docència

A)

Frau Munar, Joan

Director del Departament de Química

A)

Fresno Calleja, Paloma

 

A)

Garau Amengual, Jaume

Director de l'Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM)

A)

Garau Juaneda, Lluís

 

A)

Garcia Buades, M. Esther

Directora del Departament de Psicologia

A)

Garcias Gomila, Francesca

 

A)

Gianotti Bauzà, Magdalena

 

A)

Gil Vives, Llorenç

 

A)

Gili Planas, Margalida

degana de la Facultat de Medicina

A)

Gomis Bosch, Damià

 

A)

González Cid, Yolanda

 

A)

González Hidalgo, Manuel

 

A)

González Maya, Juan Carlos

 

A)

Grases Freixedas, Felicià

Director de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut

A)

Grimalt Gelabert, Miquel

Director del Departament de Geografia

A)

Grimalt Servera, Pedro

Secretari General

A)

Guerrero Tomé, Carlos

 

A)

Guijarro Fuentes, Pedro

Director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

A)

Guiscafrè Danús, Jaume

Director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

A)

Huguet Rotger, Llorenç

Rector

A)

Janer Torrens, Joan David

Director del Departament de Dret Públic

A)

Jaume Capó, Antoni

 

A)

Jaume Rodríguez, Andreu Lluís

 

A)

Juan Clar, Carles

 

A)

Juaneda Sampol, Catalina N.

 

A)

Lisani Roca, José Luis

 

A)

López Simó, Francisco

Degà de la Facultat de Dret

A)

Llabrés Bordoy, Jordi

Vicerector d'Innovació i Transferència

A)

Llabrés Segura, Mercè

 

A)

Lladó Sampol, Isabel

 

A)

Lladó Vich, Jerònia

 

A)

Llompart Bennàssar, Magdalena

 

A)

Llompart Bibiloni, Maria

 

A)

Llull Gilet, Antoni

 

A)

Manassero Mas, M. Antònia

 

A)

Manera Erbina, Carles

 

A)

Marimon Riutort, Antoni

 

A)

Martínez Cañellas, Anselm M.

Director del Departament de Dret Privat

A)

Martínez Nadal, Apol·lònia

 

A)

Mas Pichaco, Antònia

 

A)

Medrano Gil, Hipólito

Director de l'Institut d'Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua (INAGEA)

A)

Mesquida Cantallops, Joan Antoni

 

A)

Miralles Socias, Antoni

 

A)

Miró Bonet, Margalida

 

A)

Miró Julià, Margarita

 

A)

Miró Lladó, Manuel

 

A)

Monterrubio Prieto, Juan Miguel

 

A)

Moreno Gómez, Carlos

 

A)

Morey López, Mercè

 

A)

Morey Tous, Antònia

 

A)

Mulet Gutiérrez, M. Josep

 

A)

Munar Bernat, Pedro A.

 

A)

Munar Muntaner, Esperança

 

A)

Muntaner Guasp, Joan Jordi

 

A)

Mus Amézquita, Maurici

 

A)

Navarro Guzmán, Capilla

 

A)

Oliver Rullan, Francesc

 

A)

Oliver Torelló, Josep Lluís

Degà de la Facultat d'Educació

A)

Orte Socias, M. del Carme

 

A)

Palmer Pol, Alfons Lluís

 

A)

Pascual Fuster, Bartomeu

Director del Departament d'Economia de l'Empresa

A)

Payeras Llodrà, Margalida

Vicerectora d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat

A)

Petro Balaguer, Ana Belén

 

A)

Picornell Alou, Catalina

 

A)

Pich Solé, Jordi

Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres

A)

Pons Buades, Guillem Xavier

 

A)

Pons Florit, David

Vicerector d'Economia i Infraestructures

A)

Pons Jaume, Margalida

 

A)

Pons Morro, Jaume

 

A)

Pons Pons, Damià

 

A)

Proenza Arenas, Ana María

 

A)

Proenza Arenas, Julián

 

A)

Prohens Sastre, Rafel Jaume

 

A)

Rivas Yarza, Pedro Antonio

 

A)

Roca Adrover, Miquel J.

 

A)

Roca Bennàsar, Miquel Àngel

 

A)

Roca Salom, Maria Pilar

 

A)

Rocha Cárdenas, Jairo

 

A)

Romero March, Romualdo

 

A)

Rosselló Matas, Carme

 

A)

Sabater Rebassa, Sebastiana

 

A)

Salinas Ibáñez, Jesús M.

Director de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE)

A)

Salvà Mut, Francesca

 

A)

San Miguel Ruibal, Maximino

Director de l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos

A)

Sansó Rosselló, Andreu

Degà de la Facultat d'Economia i Empresa

A)

Santamarta Martínez, Rubén

 

A)

Seguí Llinàs, Miquel

 

A)

Seguí Palmer, M. Concepció

 

A)

Seguí Pons, Joana Maria

Vicerectora  de Projecció Cultural i Universitat Oberta

A)

Serra Busquets, Sebastià

Director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts

A)

Servera Baño, Josep

 

A)

Sesé Abad, Albert

 

A)

Simal Florindo, Susana

 

A)

Sureda Garcia, Bernat

Director del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques

A)

Sureda Negre, Jaume

Director del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

A)

Tarabini-Castellani Aznar, Margarita

 

A)

Tirado Bennàsar, M. Dolores

 

A)

Tugores Ques, Maria

 

A)

Tur Marí, Josep Antoni

Director del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

A)

Turnes Palomino, Gemma Isabel

 

A)

Valle Valle, Elisabeth

 

A)

Vallespir Soler, Jordi

 

A)

Varona Gómez, Xavier

Vicerector  de Títols i Tecnologia

A)

Verdera Izquierdo, Beatriz

 

A)

Vicens Pujol, Carlota

 

B)

Arbós Berenguer, M. Teresa

 

B)

Borràs López, Antoni

 

B)

González Torrente, Susana

 

B)

Martínez Andreu, Sònia

 

B)

Roso Bas, Fàtima

 

B)

Sánchez Roig, Joana

 

C)

Agredo Velázquez, Yahaira

 

C)

Álvarez Muñoz, Julio

 

C)

Alves Durán, Sara

 

C)

Ballester Servera, Jaume Joan

 

C)

Barceló Llull, Sebastià

 

C)

Batle Pujol, Pere

 

C)

Bibiloni Femenias, Gabriel

 

C)

Blázquez Guzmán, Sofía

 

C)

Bujosa Homar, Maria Elisabeth

 

C)

Carretero García, Luis

 

C)

Casanova Caparrós, Marina

 

C)

Costa Valls, Joan

 

C)

de la Rubia Salvador, Antonio

 

C)

de Oliveira Xavier, Deborah

 

C)

Dols Pujol, Antònia Maria

 

C)

Fernández Silva, Irene

 

C)

Florit Binimelis, Lluís

 

C)

Fonollar Bennàsar, Bàrbara

 

C)

Garau Borràs, Pere

 

C)

Garcia Comas, Daniel

 

C)

Garcia Palmer, Aina

 

C)

García Romero, Juan Andrés

 

C)

Garcia Terradas, Aina

 

C)

Gómez Martínez, Samuel

 

C)

Holmes, Nile

 

C)

Hurtado Plaza, Estefanía

 

C)

López Aibar, Ricardo

 

C)

López Expósito, Marc

 

C)

Llamas Ramón, Francisco

 

C)

Lleó Ruiz, Sergi Marcel

 

C)

Martínez Dopico, Pedro

 

C)

Martorell Campins, Carles

 

C)

Mesas Infantes, Vanesa

 

C)

Morey López, Eva

 

C)

Oteiza Betelu, Marta

 

C)

Peris Luque, Francesc A.

 

C)

Pons Natta, Xavier

 

C)

Riera Moreno, Alejandro

 

C)

Ripoll Gil, Elisabeth

 

C)

Roca Calafell, Lourdes

 

C)

Rodríguez Amer, Marina

 

C)

Rodríguez Gómez, Antonio

 

C)

Sánchez Hernández, Cristina

 

C)

Sánchez Rodríguez, Noelia

 

C)

Sebastián Sebastián, María

 

C)

Vera Vega, Pablo

 

C)

Zúñiga Buitrago, Karen

 

D)

Barceló Simó, Gabriel

 

D)

Cañas Lerma, Ana

 

D)

Clar Calafat, Francesca

 

D)

Company Florit, Miquel

 

D)

Dols Amengual, Margalida

 

D)

Escanellas Garcias, Francesc

 

D)

Escribano Dengra, Ruth

 

D)

Estapé Pujol, Carolina

 

D)

Frau Coll, Josep Antoni

 

D)

Fullana Puigserver, Antònia

Gerent

D)

García Noval,  Ricardo

 

D)

Garcies Gomila, Domènec

administrador de centre

D)

Garcies Salom, Miquel Àngel

 

D)

Jiménez Herranz, Juan Cristóbal

 

D)

Llabrés Grau, Miquel

 

D)

Llompart Rigo, Enrique

 

D)

Mañas Florit, Josep

 

D)

Mateu Comas, M. José

 

D)

Morro Pérez, Pere

 

D)

Muñoz Caballero, Carolina

 

D)

Núñez Carrillo, Ana E.

 

D)

Ortego Hernando, José Luis

 

D)

Perelló Bisellach, Isabel M.

 

D)

Piqueras García, Miguel Ángel

 

D)

Pizà Rosselló, Rafael

 

D)

Prats Taberner, Bernat

 

D)

Ramon Álvarez, Virgínia

 

D)

Rogel Bertó, Cristina

 

D)

Terrones Almazán, Antonio