Claustro

Descripción tipo

Nombre Descripción
A Profesores doctores con vinculación permanente en la Universitat
B Integrantes del resto de personal docente e investigador
C Estudiantes
D Representantes del personal de administración y servicios

Miembros del Claustro. Febrero de 2018

 

Tipo

Nombre

Cargo

A)

Aguiló Pons, Antoni

Vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

A)

Carot Giner, Jaume

Vicerector d'Investigació i Internacionalització

A)

Fornés Pallicer, M. Antònia

Vicerectora de Professorat

A)

Huguet Rotger, Llorenç

Rector

A)

Llabrés Bordoy, Jordi

Vicerector d'Innovació i Relacions Institucionals

A)

Paniza Fullana, Antònia

Secretària General

A)

Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel

Vicerectora d'Estudiants

A)

Seguí Pons, Joana Maria

Vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries

A)

Varona Gómez, Xavier

Vicerector de Títols i Tecnologia

A)

Alberdi Castell, Rosa Maria

Degana de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

A)

Carrasco Martorell, Lorenza

Directora de l'Escola Politècnica Superior

A)

Deyà Bauzà, Miquel Josep

Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres

A)

Deyà Tortella, Bartolomé

Degà de la Facultat de Turisme

A)

López Simó, Francisco

Degà de la Facultat de Dret

A)

Oliver Torelló, Josep Lluís

Degà de la Facultat d'Educació

A)

Pich Solé, Jordi

Degà de la Facultat de Psicologia

A)

Ballester Mortes, Josep Lluís

Director de l'Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari de la UIB (IAC3)

A)

Carbonero Gamundí, M. Antònia

Directora del Departament de Filosofia i Treball Social

A)

Castro Ocón, José Aurelio

Director del Departament de Biologia

A)

del Barrio Castro, Tomàs

Director del Departament d'Economia Aplicada

A)

Grases Freixedas, Felicià

Director de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS)

A)

Grimalt Gelabert, Miquel

Director del Departament de Geografia

A)

Guijarro Fuentes, Pedro

Director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

A)

Guiscafrè Danús, Jaume

Director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

A)

Medrano Gil, Hipólito

Director de l'Institut d'Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua (INAGEA)

A)

Nadal Roberts, Marc

Director del Departament de Psicologia

A)

Salinas Ibáñez, Jesús M.

Director de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE)

A)

San Miguel Ruibal, Maximino

Director de l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC)

A)

Serra Busquets, Sebastià

Director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts

A)

Sureda Negre, Jaume

Director del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

 

Terrados Muñoz, Jorge Miguel

Director de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA)

A)

Alemany Alonso, Regina

 

A)

Bosch Zaragoza, Rafael

 

A)

Cabot Bibiloni, Catalina

 

A)

Esteban Valdés, Susana

 

A)

Gil Vives, Llorenç

 

A)

Juan Clar, Carles

 

A)

Lladó Vich, Jerònia

 

A)

Miralles Socias, Antoni

 

A)

Mus Amézquita, Maurici

 

A)

Gianotti Bauzà, Magdalena

 

A)

Lladó Sampol, Isabel

Directora del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

A)

Proenza Arenas, Ana María

 

A)

Roca Salom, Maria Pilar

 

A)

Villalonga Smith, Príam Francesc de

 

A)

Blázquez Salom, Macià

 

A)

Fornós Astó, Joan Josep

 

A)

Pons Buades, Guillem Xavier

 

A)

Seguí Llinàs, Miquel

 

A)

Calvo Trias, Manuel A.

 

A)

Marimon Riutort, Antoni

 

A)

Mulet Gutiérrez, M. Josep

 

A)

Sabater Rebassa, Sebastiana

 

A)

Aguiló Pons, Isabel Maria

 

A)

Alberich Martí, Ricardo

Director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica

A)

Coll Vicens, Bartomeu

 

A)

González Cid, Yolanda

 

A)

González Hidalgo, Manuel

 

A)

Guerrero Tomé, Carlos

 

A)

Jaume Capó, Antoni

 

A)

Lisani Roca, José Luis

 

A)

Llabrés Segura, Mercè

 

A)

Mas Pichaco, Antònia

 

A)

Miró Julià, Margarita

 

A)

Petro Balaguer, Ana Belén

 

A)

Proenza Arenas, Julián

 

A)

Prohens Sastre, Rafel Jaume

 

A)

Rocha Cárdenas, Jairo

 

A)

Conde Tejón, Antonio

 

A)

Flaquer Riutort, Joan

 

A)

Martínez Cañellas, Anselm M.

Director del Departament de Dret Privat

A)

Martínez Nadal, Apol·lònia

 

A)

Munar Bernat, Pedro A.

 

A)

Verdera Izquierdo, Beatriz

 

A)

Ballester Cardell, Maria

 

A)

Fernández Gónzalez, M. del Carmen

 

A)

Garau Juaneda, Lluís

 

A)

Janer Torrens, Joan David

Director del Departament de Dret Públic

A)

Llompart Bennàssar, Magdalena

 

A)

Aguiló Segura, Paula M.

 

A)

Escrihuela Villar, Marc

 

A)

Juaneda Sampol, Catalina N.

 

A)

Manera Erbina, Carles

 

A)

Morey Tous, Antònia

 

A)

Oliver Rullan, Francesc

 

A)

Sansó Rosselló, Andreu

Degà de la Facultat d'Economia i Empresa

A)

Tirado Bennàsar, M. Dolores

 

A)

Tugores Ques, Maria

 

A)

Valle Valle, Elisabeth

 

A)

Calveras Maristany, Aleix

 

A)

Crespí Cladera, Rafel

 

A)

Llompart Bibiloni, Maria

Vicerectora  d'Economia i Infraestructures

A)

Llull Gilet, Antoni

 

A)

Munar Muntaner, Esperança

 

A)

Pascual Fuster, Bartomeu

Director del Departament d'Economia de l'Empresa

A)

Rivas Yarza, Pedro Antonio

 

A)

Dols Salas, Nicolau

 

A)

Mesquida Cantallops, Joan Antoni

 

A)

Pons Jaume, Margalida

 

A)

Pons Pons, Damià

 

A)

Bosch Roig, Glòria

 

A)

Fresno Calleja, Paloma

 

A)

Garau Amengual, Jaume

Director de l'Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM)

A)

González Maya, Juan Carlos

 

A)

Monterrubio Prieto, Juan Miguel

 

A)

Servera Baño, Josep

 

A)

Vicens Pujol, Carlota

 

A)

Beltran Munar, Miquel Antoni

 

A)

Bengoechea Cousillas, Juan Bautista

 

A)

Cabot Ramis, Mateu

 

A)

Jaume Rodríguez, Andreu Lluís

 

A)

Amengual Colom, Antoni

Degà de la Facultat de Ciències

A)

Bona Garcia, Carles

Director del Departament de Física

A)

Cladera Bohigas, Antoni

 

A)

Garcias Gomila, Francesca

 

A)

Gomis Bosch, Damià

 

A)

Picornell Alou, Catalina

 

A)

Pons Morro, Jaume

 

A)

Roca Adrover, Miquel J.

 

A)

Romero March, Romualdo

 

A)

Santamarta Martínez, Rubén

 

A)

Seguí Palmer, M. Concepció

 

A)

Bennàsar Veny, Miquel

Director del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia

A)

Fornés Vives, Joana

 

A)

Miró Bonet, Margalida

 

A)

Moreno Gómez, Carlos

 

A)

Aguilar Mediavilla, Eva

 

A)

Benito Crosetti, Bàrbara de

 

A)

Morey López, Mercè

 

A)

Muntaner Guasp, Joan Jordi

 

A)

Rigo Carratalà, Eduard

 

A)

Salvà Mut, Francesca

 

A)

Vallespir Soler, Jordi

 

A)

Ballester Brage, Lluís

 

A)

Berbel Gómez, Noemy

 

A)

Orte Socias, M. del Carme

 

A)

Sureda Garcia, Bernat

Director del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques

A)

Ferrer Pérez, Victòria

 

A)

Gili Planas, Margalida

 

A)

Manassero Mas, M. Antònia

 

A)

Navarro Guzmán, Capilla

 

A)

Palmer Pol, Alfons Lluís

 

A)

Roca Bennàsar, Miquel Àngel

Degà de la Facultat de Medicina

A)

Sesé Abad, Albert

 

A)

Deyà Serra, Pere M.

 

A)

Fiol Arbós, Joan Jesús

 

A)

Frau Munar, Joan

Vicerector de Docència

A)

Miró Lladó, Manuel

 

A)

Rosselló Matas, Carme

 

A)

Simal Florindo, Susana

 

A)

Turnes Palomino, Gemma Isabel

Directora del Departament de Química

B)

Arbós Berenguer, M. Teresa

 

B)

Borràs López, Antoni

 

B)

Martínez Andreu, Sònia

 

B)

Roso Bas, Fàtima

 

B)

Sánchez Roig, Joana

 

B)

González Torrente, Susana

 

C)

Holmes, Nile

 

C)

Roca Calafell, Lourdes

 

C)

Rodríguez Amer, Marina

 

C)

Peris Luque, Francesc A.

 

C)

Romera Caballero, Iván

 

C)

Agredo Velázquez, Yahaira

 

C)

González Maimó, Miquel

 

C)

Zúñiga Buitrago, Karen

 

C)

Ballester Servera, Jaume Joan

 

C)

Casanova Caparrós, Marina

 

C)

Costa Valls, Joan

 

C)

Fernández Silva, Irene

 

C)

Alves Durán, Sara

 

C)

Blázquez Guzmán, Sofía

 

C)

Mesas Infantes, Vanesa

 

C)

Batle Pujol, Pere

 

C)

Morey López, Eva

 

C)

Carretero García, Luis

 

C)

Barceló Llull, Sebastià

 

C)

Rubia Salvador, Antonio de la

 

C)

Galmés Pericàs, Bartomeu

 

C)

Vera Vega, Pablo

 

C)

Florit Binimelis, Lluís

 

C)

Garcia Terradas, Aina

 

C)

Bibiloni Femenias, Gabriel

President del Consell d'Estudiants

C)

Martorell Campins, Carles

 

C)

García Romero, Juan Andrés

 

C)

Martínez Dopico, Pedro

 

C)

Garau Borràs, Pere

 

C)

López Aibar, Ricardo

 

C)

Oteiza Betelu, Marta

 

C)

Garcia Palmer, Aina

 

C)

Pons Natta, Xavier

 

C)

Riera Moreno, Alejandro

 

C)

Hurtado Plaza, Estefanía

 

C)

Sánchez Hernández, Cristina

 

C)

Llamas Ramón, Francisco

 

C)

Sánchez Rodríguez, Noelia

 

C)

Lleó Ruiz, Sergi Marcel

 

C)

Rodríguez Gómez, Antonio

 

C)

Bujosa Homar, Maria Elisabeth

 

C)

Garcia Comas, Daniel

 

C)

Albesa Costa, Ivan

 

C)

Sebastián Sebastián, María

 

D)

Fullana Puigserver, Antònia

Gerent

D)

Frau Coll, Josep Antoni

 

D)

Garcies Gomila, Domènec

Administrador de centre

D)

Garcies Salom, Miquel Àngel

 

D)

Jiménez Herranz, Juan Cristóbal

 

D)

Mañas Florit, Josep

 

D)

Ortego Hernando, José Luis

 

D)

Perelló Bisellach, Isabel M.

 

D)

Barceló Simó, Gabriel

 

D)

Clar Calafat, Francesca

 

D)

Company Florit, Miquel

 

D)

Dols Amengual, Margalida

 

D)

Escanellas Garcias, Francesc

 

D)

Estapé Pujol, Carolina

 

D)

García Noval,  Ricardo

 

D)

Llabrés Grau, Miquel

 

D)

Llompart Rigo, Enrique

 

D)

Mateu Comas, M. José

 

D)

Morro Pérez, Pere

 

D)

Muñoz Caballero, Carolina

 

D)

Núñez Carrillo, Ana E.

 

D)

Piqueras García, Miguel Ángel

 

D)

Pizà Rosselló, Rafael

 

D)

Prats Taberner, Bernat

 

D)

Ramon Álvarez, Virgínia

 

D)

Terrones Almazán, Antonio

 

D)

Escribano Dengra, Ruth

 

D)

Rogel Bertó, Cristina