Programes autonòmics

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts autonòmics per a la R+DT

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a grups d'investigació competitius

  CONVOCATÒRIA: 2011 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 18 de juliol de 2011.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  S'ofereixen ajuts per donar suport a grups competitius, amb la finalitat de potenciar i donar continuïtat a les activitats d'aquests grups en aquelles matèries que puguin contribuir a millorar el desenvolupament dels objectius del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (2009-2012).

  Hi ha 2 modalitats:

  Modalitat 1: Grups que es presenten per primera vegada o que han sofert modificacions en composició que no els permet ser inclosos en la modalitat 2.

  Modalitat 2: Grups que varen obtenir finançament en l'anterior convocatòria de grups competitius i que mantenen una composició de, com a mínim, dues terceres parts dels investigadors amb el grau de doctor i continuen la relació permanent amb el centre.

  Els ajuts oscil·len entre els 4.000 i els 16.000 € per any. Els ajuts s'ofereixen per a un màxim de tres anualitats.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Grups d'investigació competitius que estiguin a centres públics o privats d'R+D i en entitats privades sense finalitat de lucre que duguin a terme activitats d'R+D i que estiguin ubicades a les Illes Balears.

  L'equip investigador ha d'estar format per un mínim de 5 persones, de les quals un mínim de 3 han de tenir el grau de doctor vinculat sota qualsevol programa d'adscripció temporal i a temps complet amb algun dels centres esmentats.
  Cap investigador pot figurar en més d'una sol·licitud., sense prejudici que pugui col·laborar amb altres grups.

  IMPORTANT: El fraccionament no justificat de grups consolidats es considerarà un criteri negatiu en la selecció.

  3. TERMINI

  Fins 18 de juliol de 2011.

  Per tal d’obtenir la firma de la representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14 hores de dia 13 de juliol de 2011.

  IMPORTANT: CONSULTAU LA GUIA UIB PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I LES INSTRUCCIONS DE LA CAIB

  La UIB s'encarrega de presentar els documents sobre la creació de l'entitat, Imprès 1, Imprès 2, Imprès 3 i Imprès 4

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB    Icona Vist  
  Guia UIB per a presentar sol·licituds    Icona Vist  
  Informació execució despeses Grups competitius 2011    Icona Vist  
  Instruccions CAIB     Icona Vist
  Sol·licitud telemàtica (OBLIGATÒRIA)     Icona Vist
  Model documents     Icona Vist
  Imatges corporatives obligatòries     Icona Vist
  Quadre amortització material inventariable (Servei de Patrimoni)    Icona Vist  
  Sol·licitud alta personal investigador Icona Vist    
  Sol·licitud baixa personal investigador Icona Vist    
  Model justificació 2a anualitat (nou Exclamació)   Icona Vist   

  Convocatòria patrocinada per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
  i cofinançada per la Unió Europea

  Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats UE

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna