Programes autonòmics

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts autonòmics per a la R+DT

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a grups d'investigació competitius

  CONVOCATÒRIA: 2005 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 27 de desembre de 2005.

  Normativa:
  • Resolució del dia 22 de novembre de 2005 (BOIB del dia 26 de novembre de 2005)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  S'ofereixen ajuts per donar suport a grups competitius, amb la finalitat de potenciar i donar continuïtat a les activitats d'aquests grups en aquelles matèries que puguin contribuir a millorar el desenvolupament dels objectius del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (2005-2008).
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Grups d'investigació competitius que estiguin a centres públics o privats d'R+D i a entitats privades sense finalitat de lucre que duguin a terme activitats d'R+D i que estiguin ubicades a les Illes Balears. L'equip investigador ha d'estar format d'un mínim de 5 persones, de les quals un mínim de 3 han de tenir el grau de doctor i han de tenir una relació permanent i a temps complet amb algun dels centres esmentats. Cap investigador pot figurar en més d'una sol·licitud.

  La composició del grups de recerca que es presenti ha de ser la mateixa que consta al catàleg d'investigadors i grups de recerca.
  3. TERMINI
  Fins al 27 de desembre de 2005. Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14.30 hores del dia 20 de desembre de 2005.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria BOIB   Icona Vist
  Imprès sol·licitud (annex 1) Icona Vist  
  Estructura del grup (a1) Icona Vist  
  Grau de coherència científica (a2) Icona Vist  
  Projecte científic de futur (a3) Icona Vist  
  Publicacions d'àmbit internacional (b1) Icona Vist  
  Projectes d'R+D competitius (b2) Icona Vist  
  Contractes amb empreses (b3) Icona Vist  
  Activitats de formació de doctors (b4) Icona Vist  
  Relacions amb grups de fora de les Illes Balears (b5) Icona Vist  
  Finançament total (b6) Icona Vist  
  Interdisciplinarietat (c) Icona Vist  

  Torna