Programes autonòmics

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts autonòmics per a la R+DT

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a mecanismes del Pla Balear R+D

  CONVOCATÒRIA: 2002 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 de novembre de 2002.

  Normativa:
  • Ordre del dia 30 d'agost de 2002 (BOIB del dia 8 d'octubre de 2002)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  S'ofereixen ajudes per donar suport a les accions d'especial urgència i d'interès cientificotècnic que poden contribuir a cobrir els objectius científics del I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic i del I Pla d'Innovació de les Illes Balears i a desenvolupar els mecanismes de participació prevists en els plans esmentats. La durada de les accions ha de ser inferior a un any.

  Els conceptes susceptibles d'ajuda són:
  - Suport al funcionament, la constitució i la consolidació de grups intrerdisciplinaris
  - Finançament d'agendes
  - Establiment i funcionament de xarxes
  - Suport a les activitats de difusió i d'explotació de tecnologies i resultats d'R+D
  - Suport a estructures d'interfície
  - Altres actuacions que contribueixin a executar els programes del I Pla de recerca
  - Actuacions previstes en el I Pla d'Innovació
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Persones físiques amb capacitat investigadora integrades en la plantilla de centres públics d'R+D, entitats privades amb unitats d'R+D o innovadores i altres entitats sense ànim de lucre, els centres tecnològics i les unitats d'interfície que superin el procés d'avaluació i de selecció, sempre que la seva sol·licitud es trobi dins els crèdits pressupostaris.
  3. TERMINI
  Fins al 30 de novembre de 2002
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria BOIB   Icona Vist
  Imprès de sol·licitud Icona Vist  

  Torna