Programes autonòmics

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Projectes d'R+DT autonòmics

 1. Convocatòria TancadaProjectes de recerca del Govern de les Illes Balears

  CONVOCATÒRIA: 2004 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 10 de juliol de 2004.

  Normativa:
  • Resolució del dia 1 de juny de 2004 (BOIB del dia 10 de juny de 2004)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen ajudes per a la realització de projectes de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació en les línies prioritàries següents:
  - Economia del medi ambient i desenvolupament sostenible
  - Programes i àrees prioritàries del I Pla de Recerca i desenvolupament tecnològic
  - Ús de les noves tecnologies en el camp de l'astronomia observacional i l'astrofísica
  Aquestes ajudes seran concedides en règim de publicitat, concurrència competitiva i objectivitat, d'acord amb el procediment establert.

  La quantia màxima que es concedirà serà de 60.000 euros per sol·licitud i any. El pagament es realitzarà 100% anticipat en començar el projecte.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Persones físiques amb capacitat investigadora integrades en la plantilla de centres públics d'R+D, centres privats d'R+D i altres entitats sense ànim de lucre, centres tecnològics i unitats d'interfície. Cap investigador no podrà figurar a la sol·licitud de més d'un projecte.
  3. TERMINI
  Fins al 10 de juliol de 2004
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona RTF
  Convocatòria BOIB Icona Vist  
  Annex 1   Icona Vist
  Annex 2   Icona Vist
  Annex 3   Icona Vist
  Annex 4   Icona Vist
  I Pla de Recerca i Desenvolupament Tecnològic Icona Vist  

  Torna