Programes autonòmics

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Projectes d'R+DT autonòmics

 1. Convocatòria TancadaProjectes de recerca de l'Institut d'Estudis Baleàrics

  CONVOCATÒRIA: 2009 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 16 de novembre de 2009.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Finançament de projectes de recerca que incloguin activitats de caràcter acadèmic, cultural i informatiu vinculades al món universitri i que tinguin com finalitat l'estudi de temàtiques en l'àmbit de les ciències humanes i socials en el marc de les Illes Balears.

  L'import màxim de l'ajut per a cada projecte serà de 30.000 euros.
  Els projectes es podran desenvolupar fins el dia 30 de setembre de 2011 i s’hauran pogut iniciar a partir d’1 de gener de 2009.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Agrupacions de persones físiques o jurídiques privades sense finalita lucrativa que, tot i no tenir personalitat jurídica, desenvolupin qualsevol de les activitats que preveu aquesta convocatòria, amb inclusió dels grups de recerca de la Universitat de les Illes Balears.
  3. TERMINI
  Fins al 16 de novembre de 2009.

  Per tal d'obtenir la firma del representant legal i registrar les sol·licituds, aquestes hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14.30 hores del dia 12 de novembre de 2009.

  No cal presentar els documents que es sol·liciten als apartats b), c), d) i e) del punt 6 de la convocatòria.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOIB Icona Vist
  Modificació BOIB Icona Vist

  Torna