Programes autonňmics

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts autonňmics per a la R+DT

 1. Convocatňria TancadaProjectes en Oncologia de l'AECC a Balears

  CONVOCATŇRIA: 2016 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATŇRIA ESTŔ TANCADA: El termini de la convocatňria va acabar el dia 2 de maig de 2016.

  1. RESUM
  Es convoca un ajut per a la realització de projectes d'investigació en oncologia. La dotació serŕ de 10.000 euros.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  El projecte l'haurŕ de portar a terme personal investigador ubicat a la comunitat autňnoma de les Illes Balears.
  3. TERMINI

  Fins al 2 de maig de 2016.

  Per tal d’obtenir la carta de conformitat del representant legal del centre, les sol·licituds de projectes hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14 hores del dia 29 d'abril de 2016.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatňria Icona Vist  
  CONVOCATŇRIES ANTERIORS

  Torna