Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatňries per a l'estranger

 1. Convocatňria TancadaBeques d'especialització en Organismes Internacionals (BOI)

  CONVOCATŇRIA: 2003 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATŇRIA ESTŔ TANCADA: El termini de la convocatňria va acabar el dia 6 d'agost de 2003.

  Normativa:
  • Ordre del dia 27 de juny de 2003 (BOE del dia 2 de juliol de 2003)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 25 beques per a la formació de titulats superiors universitaris en l'ŕmbit dels organismes internacionals de Cičncia i Tecnologia.

  La durada de les beques serŕ de vint-i-quatre mesos. La dotació de les beques serŕ de 2.000 euros bruts mensuals per a titulats superiors i de 2.300 euros bruts mensuals per a doctors. Es concediran, a més, ajudes per a instalˇlació i viatges de 2.146 euros per a ambdós conceptes.
  2. REQUISITS DELS SOLˇLICITANTS
  Posseir la nacionalitat espanyola o acreditar la residčncia legal a Espanya; ser doctor o haver aprovat totes les matčries exigides per a l'obtenció del títol de llicenciat, enginyer tčcnic o arquitecte en el moment de presentar la solˇlicitud.
  3. TERMINI
  Fins al 6 d'agost de 2003.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona RTF
  Convocatňria BOE Icona Vist  
  Annex I: Organismes internacionals receptors Icona Vist  
  AnnexII: Imprčs solˇlicitud Icona Vist Icona Vist

  Torna