Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaAjuts del Programa de Formació de Professorat Universitari (FPU)

  CONVOCATÒRIA: 2006 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 19 d'octubre de 2006.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen un màxim de 950 ajuts per promoure la formació de doctors en programes de solvència investigadora i formativa.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Sol·licitant: Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un país de la UE o tenir residència a Espanya; estar en possessió del títol del llicenciat, enginyer o arquitecte; la data de finalització d'estudis ha de ser posterior a l'1 de gener de 2004 (excepte en els casos detallats en la convocatòria); tenir una nota mitjana igual o superior a 1'60; estar matriculat en els cursos de doctorat.

  Director de tesi: ser doctors; estar vinculats laboral o estatutàriament a la universitat o centre d'investigació on es realitzi la tesi doctoral, en cas contrari serà obligatòria la figura d'un codirector; no podran acollir més d'un becari en aquesta convocatòria.
  3. TERMINI
  Del 20 de setembre fins al 19 d'octubre de 2006.
  L'aplicació telemàtica Enllaç a formulari de sol·licitud d'ajuts FPU serà disponible a partir del 20 de setembre.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOE Icona Vist

  UE


  Torna