Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatňries per a Espanya

 1. Convocatňria TancadaPrograma JAE-Predoc: ajuts per a tesis doctorals

  CONVOCATŇRIA: 2011-2 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATŇRIA ESTŔ TANCADA: El termini de la convocatňria va acabar el dia 13 de setembre de 2011.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 8 ajuts per a la realització de tesis doctorals a instituts del CISC.
  La durada dels ajuts serŕ de 48 mesos (24 mesos de beca i 24 mesos de contracte).
  2. REQUISITS DELS SOLˇLICITANTS
  Estar en possessió del títol o haver finalitzat els estudis per accedir un programa de doctorat; la data de finalització dels estudis de grau ha de ser posterior a l'1 de gener de 2008; qualificació mitjana igual o superior a 1'60; acreditar la direcció d'un investigador del CSIC o centres mixtos.
  3. TERMINI
  Fins al 13 de setembre de 2011.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatňria BOE Icona Vist  
  Més informació   Icona Vist
  CONVOCATŇRIES ANTERIORS

  Torna