Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaPrograma JAE-Predoc: ajuts per a tesis doctorals

  CONVOCATÒRIA: 2008 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 1 d'abril de 2008.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 287 ajuts per a la preparació de tesis doctorals en centres o instituts del CSIC i les seves unitats associades, sota la direcció dels seus investigadors.
  La durada dels ajuts serà de 48 mesos (24 mesos de beca i 24 mesos de contracte)
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Llicenciats i enginyers o arquitectes; data de finalització d'estudis 1 de gener de 2004 o data posterior; qualificació mitjana igual o superior a 1'50; acreditar la direcció d'un investigador de plantilla del CSIC o dels centres mixtos i unitats associades.
  3. TERMINI
  Del 12 de març a l'1 d'abril de 2008.
  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol•licitud, les sol•licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14.30 hores del dia 18 d'abril de 2008.
  4. DOTACIÓ
  Periode de beca: 14.400 euros bruts anuals (actualització anual segons el CSIC)
  Periode de contracte: retribució mensual mínima igual a la quantitat de les retribucions mensuals de la fase de beca en l'any corresponent.
  Els impresos i l'accés a l'aplicació ja són disponibles.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOE Icona Vist

  Torna