Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaPrograma JAE-Predoc: ajuts per a tesis doctorals

  CONVOCATÒRIA: 2010 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 28 de febrer de 2010.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 290 ajuts per a la preparació de tesis doctorals en centres o instituts del CSIC i les seves unitats associades, sota la direcció dels seus investigadors.
  La durada dels ajuts serà de 48 mesos (24 mesos de beca i 24 mesos de contracte)
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Estar en possessió del títol o haver finalitzat els estudis per accedir als ensenyaments de tercer grau o estudis oficials de postgrau (vegeu excepcions a la convocatòria); qualificació mitjana igual o superior a 1'60; acreditar la direcció d'un investigador de plantilla del CSIC o dels centres mixtos i unitats associades.
  3. TERMINI
  Fins al 28 de febrer de 2010.
  4. DOTACIÓ
  Periode de beca: 14.400 euros bruts anuals (actualització anual segons el CSIC)
  Periode de contracte: retribució mensual mínima igual a la quantitat de les retribucions mensuals de la fase de beca en l'any corresponent.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Aplicació telemàtica i documentació   Icona Vist

  Torna