Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaPrograma JAE-Predoc: ajuts per a tesis doctorals

  CONVOCATÒRIA: 2011 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 5 de març de 2011.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 152 ajuts per a la realització de tesis doctorals a centres o instituts del CISC.
  La durada dels ajuts serà de 48 mesos (24 mesos de beca i 24 mesos de contracte).
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Estar en possessió del títol o haver finalitzat els estudis per accedir un programa de doctorat; la data de finalització dels estudis de grau ha de ser posterior a l'1 de gener de 2008; qualificació mitjana igual o superior a 1'60.
  3. TERMINI
  Fins al 5 de març de 2011.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Aplicació telemàtica i documentació   Icona Vist

  Torna