Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaPrograma JAE-Predoc-CP: ajuts per a tesis doctorals amb càrrec a projectes

  CONVOCATÒRIA: 2010 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 2 de febrer de 2010.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 6 ajuts per a la realització de tesis doctorals als diferents instituts del CSIC.
  La durada dels ajuts serà de 48 mesos.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Estar en possessió del títol o haver finalitzat els estudis per accedir a un Programa de Doctorat; data de finalització d'estudis posterior a 31 d'octubre de 2005; qualificació mitjana igual o superior a 1'50; acreditar la direcció d'un investigador de plantilla del CSIC o dels centres mixtos.
  3. TERMINI
  Fins al 2 de febrer de 2010.
  4. DOTACIÓ
  Període de beca: 14.400 euros bruts anuals (actualització anual segons el CSIC)
  Període de contracte: retribució mensual mínima igual a la quantitat de les retribucions mensuals de la fase de beca en l'any corresponent.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Impresos i aplicació telemàtica   Icona Vist

  Torna