Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaPrograma JAE-Predoc-CP: ajuts per a tesis doctorals amb càrrec a projectes

  CONVOCATÒRIA: 2010b - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 15 d'octubre de 2010.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 7 ajuts per a la preparació de tesis doctorals en instituts del CSIC.
  La durada dels ajuts serà de 48 mesos (24 mesos de beca i 24 mesos de contracte).
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Estar en possessió del títol o haver finalitzat els estudis per a un programa de Doctorat;la data de finalització dels estudis de grau ha de ser posterior a l'1 de gener de 2007; qualificació mitjana igual o superior a 1'60; acreditar la direcció d'un investigador de plantilla del CSIC o dels centres mixtos que disposi de finançament per a l'execució del treball relacionat amb el programa de formació.
  3. TERMINI
  Fins al 15 d'octubre de 2010.
  4. DOTACIÓ
  Periode de beca: 14.400 euros bruts anuals (actualització anual segons el CSIC)
  Periode de contracte: retribució mensual mínima igual a la quantitat de les retribucions mensuals de la fase de beca en l'any corresponent.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Aplicació telemàtica i documentació   Icona Vist

  Torna