Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts d'anteriors Plans Nacionals d'R+D+i o Programes Marc de la Unió Europea

 1. Convocatòria TancadaPrograma Juan de la Cierva per a la contractació de doctors

  CONVOCATÒRIA: 2012 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 29 de novembre de 2012.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 225 ajudes de tres anys de durada per a la contractació laboral de doctors de titulació recent en organismes d'investigació.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Estar en possessió del grau de doctor i complir amb els requisits que s'indiquen a l'article 42 de la convocatòria.
  3. TERMINI
  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels centres d'I+D+i és del 29 d’octubre fins el 29 de novembre de 2012 a les 15 hores.

  IMPORTANT: Donat que el termini de presentació de sol·licituds establert pel Ministeri d'Economia i Competitivitat és curt, seria convenient que els grups de recerca o els investigadors que vulguin presentar alguna candidatura al programa Juan de la Cierva que compleixi els requisits d'aquesta convocatòria facin el següent:

  1. Els investigadors s'hauran de donar d'alta a l'aplicació del Ministeri, emplenar-la i adjuntar la documentació que s'estableix a l'article 45.2) de la convocatòria.
  2. Un cop emplenada la sol·licitud telemàtica (el termini màxim per fer-ho és del 29 d'octubre al 20 de novembre de 2012 a les 15 hores, segons s'estableix a l'article 44.b. de la convocatòria), aquesta generarà una documentació associada.
  3. Aquesta documentació, signada per l'investigador candidat, s'ha d’entregar a l'OSR com a màxim el dia 23 de novembre de 2012, juntament amb la documentació següent: dades personals, àrea temàtica en la qual desenvoluparà la seva activitat (segons les àrees temàtiques establertes a l'article 47.1.a) i nom de l'investigador tutor.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Ordre de bases BOE    Icona Vist
  Convocatòria BOE    Icona Vist
  Enllaç al programa    Icona Vist
  Preguntes freqüents   Icona Vist  
  Sol·licitud i impresos    Icona Vist
  Vist i plau dir. departament/institut Icona Vist   

  UE

  4. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució MINECO Icona Vist
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna