Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts d'anteriors Plans Nacionals d'R+D+i o Programes Marc de la Unió Europea

 1. Convocatòria TancadaPrograma Juan de la Cierva per a la contractació de doctors

  CONVOCATÒRIA: 2007 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 21 de març de 2007.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Aquest programa va dirigit a la contractació, per un termini de tres anys, de joves doctors, especialment del col·lectiu d'investigadors que han obtingut el títol de doctor recentment a fi que puguin incorporar-se a equips d'investigació. Els contractes tendran una durada mínima de 3 anys.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  3. TERMINI
  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels doctors i dels centres d'I+D+I és fins al 2 d'abril de 2006.
  El termini establert pel Ministeri d’Educació i Ciència és molt curt, per la qual cosa seria convenient que els grups de recerca o els investigadors que vulguin presentar alguna candidatura a aquesta convocatòria retornàssin el mail que rebran amb els documents necessaris, emplenats en format electrònic, abans del dia 12 de març de 2007.
  La sol·licitud es farà telemàticament mitjançant un programa informàtic que serà disponible a la web del MEC Enllaç a formulari.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOE Icona Vist

  UE


  Torna