Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts d'anteriors Plans Nacionals d'R+D+i o Programes Marc de la Unió Europea

 1. Convocatòria TancadaPrograma Juan de la Cierva per a la contractació de doctors

  CONVOCATÒRIA: 2010 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 4 de març de 2010.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 350 ajudes de tres anys de durada per a la contractació laboral de doctors a centres d'I+D, per a la seva incorporació en equips d'investigació.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Estar en posssessió del grau de doctor i complir amb els requisits que s'indiquen a l'article 42 de la convocatòria.
  3. TERMINI
  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels doctors i dels centres d'I+D+I és fins al 4 de març de 2010.


  IMPORTANT: Donat que el termini de presentació de sol·licituds establert pel Ministeri de Ciència i Innovació va del 10 de febrer al 4 de març de 2010, seria convenient que els grups de recerca o els investigadors que vulguin presentar alguna candidatura al programa Juan de la Cierva i que compleixi els requisits d’aquesta convocatòria (establerts a l’article 42 de l’esmentat BOE) faceu el següent:
  1. Els investigadors s’hauran de donar d’alta a l’aplicació del Ministeri, emplenar-la i adjuntar la documentació que es demana (currículum vitae, historial del grup i memòria).
  2. Un cop emplenada la sol•licitud telemàtica, aquesta generarà un acord d’incorporació.
  3. Aquest acord d’incorporació s’ha d’entregar, signat per l’investigador candidat, a l’OSR com a màxim fins el proper 25 de febrer de 2010, juntament amb la documentació següent: còpia del passaport en vigor, únicament en cas dels ciutadans estrangers no residents en territori espanyol; certificació acadèmica del grau de doctor de cada investigador, amb indicació expressa i clara de la data en la qual es va obtenir el grau
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Enllaç al programa   Icona Vist
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist

  UE


  Torna