Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaAcció Estratègica en Salut: Contractes predoctorals de formació en investigació en salut (PFIS)

  CONVOCATÒRIA: 2006 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 7 d'octubre de 2006.

  Normativa:
  • Resolució del dia 31 d'agost de 2006 (BOE núm. 220 del dia 14 de setembre de 2006)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen ajuts predoctorals de formació en investigació dins el Programa de recursos i difusió de la investigació del Ministeri de Sanitat i Consum.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Centres públics o privats sense ànim de lucre de I+D; haver obtingut ajuts en investigació en convocat`roies públiques en els darrers tres anys; els grups o es desenvolupi el programa seran grups consolidats amb producció científica mantinguda en els darrers cinc anys; podran presentar un màxim d'un aspirant per grup.
  3. TERMINI
  Fins al 7 d'octubre de 2006.
  4. REQUISITS DELS BENEFICIARIS
  Nacionalitat espanyola, d'un país de la UE o d'un país no comunitari amb residència a espanya; posseir o cumplir els requisits per obtenir el títol de diplomat universitari en infermeria o de qualsevol títol universitari superior; en el cas dels titulats superiors, haver finalitzat els estudis amb data 1 de gener de 2005 o posterior; en el cas dels diplomats universitaris en infermeria, haver finalitzat els estudis amb data 1 de gener de 2000 o posterior.
  La cumplimentació de la sol·licitud es farà via telemàtica Enllaç a formulari.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOE Icona Vist

  Torna