Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaAcció Estratègica en Salut: Contractes predoctorals de formació en investigació en salut (PFIS)

  CONVOCATÒRIA: 2011 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 23 de març de 2011.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen ajuts per a la formació d'investigadors en boimedicina i ciències de la salut mitjançant la realització de tesis doctorals en centres d'I+D.
  La durada de l'ajut serà de quaranta-vuit mesos.
  La dotació serà de 1.300 € mensuals bruts en la fase de beca i de 27.000 € anuals en la fase de contracte.
  2. REQUISITS DELS BECARIS
  estar en possessió del títol o haver superat els requisits per accedir als ensenyaments de tercer cicle o als estudis oficials de postgrau; vegeu data de finalització dels estudis per a cada cas; nota mitjana igual o superior a 1,60.
  3. REQUISITS DELS GRUPS

  - Grups dirigits per investigadors nascuts l'any 1966 o data posterior, amb una producció científica que permeti considerar que tenen el potencial per convertir-se en grups altament competitius, que han de presentar propostes d'actuació diferenciades i innovadores que no suposin fractura de grups existents.

  - Grups habituals d'aquesta modalitat

  En els dos casos, els grups han d'estar dirigits per investigadors principals dels projectes d'investigació finançats en la convocatòria de la AES 2010.

  4. TERMINI
  Del 24 de febrer de 2011 al 23 de març de 2011.
  Per tal d'obtenir la firma del representant legal i registrar les sol·licituds, aquestes hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14 hores del dia 18 de març de 2011.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Més informació   Icona Vist

  Torna