Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Mobilitat

 1. Convocatòria TancadaEstades de mobilitat de professors i investigadors estrangers en centres espanyols

  CONVOCATÒRIA: 2010 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 31 de juliol de 2010.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoca el Subprograma d'estades de mobilitat de professors i investigadors estrangers en centres espanyols.

  Es convoquen dos subprogrames:

  - Modalitat A. Estades de professors i investigadors estrangers d'experiència acreditada, en règim d'any sabàtic, en centres espanyols.

  - Modalitat B. Estades de joves doctors estrangers en centres espanyols.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Vegeu la convocatòria per a cada cas.
  3. TERMINI
  Del 12 al 31 de juliol de 2010.
  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14 hores del dia 28 de juliol 2010.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Impresos i informació modalitat A   Icona Vist
  Sol·licitud telemàtica Modalitat A   Icona Vist
  Impresos i informació modalitat B   Icona Vist
  Sol·licitud telemàtica Modalitat B   Icona Vist

  Torna