Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaBorses de viatge per a estades breus en centres d'investigació fora de les Illes Balears

  CONVOCATÒRIA: 2011 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 2 de febrer de 2012.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  S’ofereixen ajuts compensatoris de les despeses originades per fer estades breus en centres de recerca espanyols o estrangers, sempre que aquests estiguin ubicats fora de les Illes Balears.

  Aquestes estades han de reforçar la formació del becari en la feina en laboratoris d’investigació, la consulta de fons bibliogràfics o documentals d’índole diversa, l’aprenentatge de noves tècniques instrumentals i altres activitats beneficioses per desenvolupar millor la recerca per a la qual es va concedir la beca predoctoral.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  En el moment de la sol·licitud i durant el temps que duri l’activitat objecte de l’ajuda, ser persona beneficiària activa d’una beca predoctoral per a la formació de personal investigador de la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia del Govern de les Illes Balears.
  3. TERMINI
  Fins al 30 de juny de 2012 i amb una antelació mínima d’1 mes respecte de la data en la qual es vol iniciar l’estada. Donat que el pressupost destinat a aquestes accions s'ha exhaurit, el termini per a la presentació de sol·licituds s'ha tancat.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB   Icona Vist
  BOIB tancament termini sol·licituds Icona Vist  
  Imprès de sol·licitud   Icona Vist

  Programa cofinançat pel Fons Feder


  Torna