Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaBeques Centre d'Investigació i Documentació Educativa (CIDE)

  CONVOCATÒRIA: 2003 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 25 de novembre de 2002.

  Normativa:
  • Resolució del dia 1 d'octubre de 2002 (BOE del dia 5 de novembre de 2002)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen quaranta-dues beques de formació d'especialistes en investigació, innovació i documentació en matèria educativa. La durada de les beques serà de dotze mesos, començant l'1 de gener de 2003 i acabant el 25 de desembre del mateix any. La dotació econòmica anual serà de 10.520 euros íntegres.

  Les àrees on s'oferten les beques són:
  - Investigació
  - Innovació
  - Recolçament informàtic
  - Documentació i arxiu
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Ser de nacionalitat espanyola, ciutadà d'algun país membre de la UE signatari de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu; ser titulat superior amb data de finalització de la llicenciatura l'any 1998 o amb posterioritat; els especialistes en informàtica podran ser també enginyers tècnics en informàtica o tècnics superiors en desenvolupament d'aplicacions informàtiques o en administració de sistemes informàtics; tenir una nota mitjana de 6 o més excepte aquells que concursin a les àrees de recolçament informàtic.
  3. TERMINI
  Fins al 25 de novembre de 2002.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOC
  Convocatòria Icona Vist
  Imprès de sol·licitud Icona Vist

  Torna