Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaBeques predoctorals CIEMAT

  CONVOCATÒRIA: 2007 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 8 de setembre de 2007.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen vint-i-dos ajuts per a titulats superiors universitaris que vulguin realitzar una tesi doctoral en els temes descrits a la convocatòria. La dotació de la beca serà de 1.120 euros bruts mensuals. La durada d'aquests ajuts serà de quaranta-vuit mesos com a màxim.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Tenir la nacionalitat espanyola, d'un país membre de la UE o estranger resident a Espanya; cumplir els requisits per a l'obtenció del del títol de llicenciat, enginyer superior o arquitecte; haver finalitzat els estudis amb data posterior a gener 2003 (vegeu excepcions a la convocatòria); tenir una nota mitjana igual o superior a 1'5; no haver gaudit d'ajuts a personal investigador durant més de dos anys amb anterioritat a aquesta convocatòria.
  3. TERMINI
  Fins al 8 de setembre de 2007.
  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14.30 hores del dia 5 de setembre de 2007.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOE Icona Vist

  Torna