Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaBeques predoctorals CIEMAT

  CONVOCATÒRIA: Juliol 2008 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 31 de juliol de 2008.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  BOE núm. 164: Es convoquen cinc ajuts per a titulats superiors universitaris que vulguin realitzar una tesi doctoral en els temes descrits a la convocatòria. La dotació de la beca serà de 1.120 euros bruts mensuals. La durada d'aquests ajuts serà de quaranta-vuit mesos com a màxim.

  BOE núm. 170: Es convoquen quatre ajuts per a titulats superiors universitaris que vulguin realitzar una tesi doctoral en els temes descrits a la convocatòria. La dotació de la beca serà de 1.120 euros bruts mensuals. La durada d'aquests ajuts serà de quaranta-vuit mesos com a màxim.

  BOE núm. 171: Es convoquen 24 ajuts per a titulats superiors universitaris que vulguin realitzar una tesi doctoral en els temes descrits a la convocatòria. La dotació de la beca serà de 1.120 euros bruts mensuals. La durada d'aquests ajuts serà de quaranta-vuit mesos com a màxim.

  Es convoca 1 ajut per a titulats superiors universitaris que vulguin realitzar una tesi doctoral en els temes descrits a la convocatòria. La dotació de la beca serà de 1.666 euros bruts mensuals. La durada d'aquests ajuts serà de vint-i-quatre mesos com a màxim.

  Es convoca 1 ajut per a titulats superiors universitaris que vulguin realitzar una tesi doctoral en els temes descrits a la convocatòria. La dotació de la beca serà de 1.190 euros bruts mensuals. La durada d'aquests ajuts serà de vint-i-dos mesos com a màxim.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  BOE núm. 164: Tenir la nacionalitat espanyola, d'un país membre de la UE o estranger resident a Espanya; cumplir els requisits per a l'obtenció del del títol de llicenciat, enginyer superior o arquitecte; haver finalitzat els estudis amb data posterior a gener 2003 (vegeu excepcions a la convocatòria); nota mitjana igual o superior a 1'50; no haver gaudit d'ajuts a personal investigador durant més de dos anys amb anterioritat a aquesta convocatòria.

  BOE núm. 170: Tenir la nacionalitat espanyola, d'un país membre de la UE o estranger resident a Espanya; cumplir els requisits per a l'obtenció del del títol de llicenciat, enginyer superior o arquitecte; haver finalitzat els estudis amb data posterior a gener 2004 (vegeu excepcions a la convocatòria); nota mitjana igual o superior a 1'50; no haver gaudit d'ajuts a personal investigador durant més de dos anys amb anterioritat a aquesta convocatòria.

  BOE núm. 171: vegeu convocatòria per a cada cas
  3. TERMINI
  BOE núm. 164: Fins al 23 de juliol de 2008.

  BOE núm. 170: Fins al 30 de juliol de 2008.

  BOE núm. 171: Fins al 31 de juliol de 2008.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOE núm. 164 Icona Vist
  Convocatòria BOE núm. 170 Icona Vist
  Convocatòria BOE núm. 171 (I) Icona Vist
  Convocatòria BOE núm. 171 (II) Icona Vist
  Convocatòria BOE núm. 171 (III) Icona Vist

  Torna