Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaBeques predoctorals CIEMAT

  CONVOCATÒRIA: Maig 2009 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 24 de maig de 2009.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen deu ajuts per a titulats superiors universitaris que vulguin realitzar una tesi doctoral en els temes descrits a la convocatòria. La dotació de la beca serà de 1.120 euros bruts mensuals. La durada d'aquests ajuts serà de quaranta-vuit mesos com a màxim.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Tenir la nacionalitat espanyola, d'un país membre de la UE o estranger resident a Espanya; cumplir els requisits per a l'obtenció del del títol de llicenciat, enginyer superior o arquitecte; haver finalitzat els estudis amb data posterior a gener 2005 (vegeu excepcions a la convocatòria); nota mitjana igual o superior a 1'50; no haver gaudit d'ajuts a personal investigador en formació durant més de dos anys amb anterioritat a aquesta convocatòria.
  3. TERMINI
  Fins al 24 de maig de 2009.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOE Icona Vist

  Torna