Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaBeques predoctorals CIEMAT

  CONVOCATÒRIA: setembre 2010 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 20 d'octubre de 2010.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 17 ajuts per a titulats superiors universitaris que vulguin realitzar una tesi doctoral en els temes detallats a l'annex 1.
  La durada dels ajuts serà de 48 mesos (24 mesos de beca i 24 mesos de contracte). La dotació serà de1.163,25 euros bruts mensuals en el període de beca i de 16.979 euros bruts anuals mínims en el període de contracte.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Tenir la nacionalitat espanyola, d'un país membre de la UE o estranger resident a Espanya; cumplir els requisits per a l'obtenció del títol exigit, o haver superat els requisits per accedir als ensenyament de tercer cicle o als estudis oficials de postgrau; haver finalitzat els estudis amb data posterior a gener 2006 (vegeu excepcions a la convocatòria); nota mitjana igual o superior a 1'50.
  3. TERMINI
  Fins al 20 d'octubre de 2010.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOE Icona Vist

  Torna