Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaBeques predoctorals CIEMAT

  CONVOCATÒRIA: 2011 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 9 de juliol de 2011.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen 14 ajuts per a titulats superiors universitaris que vulguin realitzar una tesi doctoral en el tema detallat a l'annex I. La dotació de la beca serà de 1.163,25 euros bruts mensuals. La retribució mínima durant el període de contracte serà de 16.979 euros bruts.
  La durada d'aquests ajuts serà de quaranta-vuit mesos com a màxim.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Tenir la nacionalitat espanyola, d'un país membre de la UE o estranger resident a Espanya; posseir el títol exigit o haver superat els requisits per accedir a ensenyament de tercer cicle o estudis oficials de postgrau; haver finalitzat els estudis amb data posterior a gener 2007 (vegeu excepcions a la convocatòria); nota mitjana igual o superior a 1'50.
  3. TERMINI
  Fins al 9 de juliol de 2011.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOE Icona Vist

  Torna