Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatňries per a Espanya

 1. Convocatňria TancadaBeques de postgrau Consell Superior d'Esports

  CONVOCATŇRIA: 2009 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATŇRIA ESTŔ TANCADA: El termini de la convocatňria va acabar el dia 5 d'octubre de 2009.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 3 beques per a la formació teňrica i prŕctica de postgrau en les activitats que es porten a terme al Centre de Medicina de l'Esport i al Servei de Documentació. La dotació de la beca serŕ de 14.400 euros anuals íntegres. El gaudi de la beca serŕ fins al 31 de desembre de 2010, renovable com a mŕxim fins al 31 de desembre de 2011.
  2. REQUISITS DELS SOLˇLICITANTS
  Tenir la nacionalitat espanyola, d'un país membre de la UE o estranger resident a Espanya; estar en possessió de la titulació acadčmica exigida; la data de finalització d'estudis no podrŕ ser anterior al curs acadčmic 2005/2006.
  3. TERMINI
  Fins al 5 d'octubre de 2009.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatňria BOE Icona Vist

  Torna