Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaBeques Institut Geològic i Miner d'Espanya

  CONVOCATÒRIA: 2005 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 21 d'abril de 2005.

  Normativa:
  • Resolució del dia 1 de març de 2005 (BOE del dia 5 d'abril de 2005)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 5 beques per a formació en projectes i 1 beca per a la realització de tesis doctorals.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un país de la UE o ser resident a Espanya en el moment de sol·licitar la beca; posseir les condicions acadèmiques detallades en la convocatòria; no percebre cap altre compensació econòmica durant la beca; per aquells que impliquin desplaçament, estar en possessió del permís de conduir categoria B.
  3. TERMINI
  Fins al 21 d'abril de 2005.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria i impresos Icona Vist

  Torna