Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaBeques Institut Geològic i Miner d'Espanya

  CONVOCATÒRIA: 2007 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 5 de febrer de 2007.

  Normativa:
  • Resolució núm. 952 del dia 19 de desembre de 2006 (BOE núm. 14 del dia 16 de gener de 2007)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 2 beques per a formació de tècnics de laboratorials laboratoris de l'IGME a Madrid. La dotació de la beca serà de 1.122 euros bruts mensuals. La durada de la beca serà de dos anys com a màxim.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un país de la UE o ser resident a Espanya en el moment de sol·licitar la beca; posseir el títol de llicenciat, arquitecte o enginyer; no haver gaudit anteriorment d'una beca de formació de tècnic de laboratori de l'IGME.
  3. TERMINI
  Fins al 5 de febrer de 2007.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria i impresos Icona Vist

  Torna