Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaBeques Institut Geològic i Miner d'Espanya

  CONVOCATÒRIA: 2008 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 29 de febrer de 2008.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 2 beques per a formació de tècnics de laboratorials laboratoris de l'IGME a Madrid. La dotació de la beca serà de 1.147 euros bruts mensuals. La durada de la beca serà fins al 31 de desembre de 2008, prorrogable.

  Es convoquen 14 beques d'ajut per a la realització de tesis doctorals relacionades amb activitats pròpies de l'IGME. La dotació de la beca serà de 1.147 euros bruts mensuals. La durada de la beca serà de 48 euros, en dos periodes.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Per a les beques de tècnic: Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un país de la UE o ser resident a Espanya en el moment de sol·licitar la beca; posseir el títol de llicenciat, arquitecte o enginyer; no haver gaudit anteriorment d'una beca de formació de tècnic de laboratori de l'IGME.

  Per a les beques de personal investigador: Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un país de la UE o ser resident a Espanya en el moment de sol·licitar la beca; posseir les condicions acadèmiques necessàries, amb data de finalització d'estudis a l'any 2003 o posterior; no rebre cap alter compensació econòmica, en segons quins casos, estar en possessió del permís de conduir B.
  3. TERMINI
  Per a les beques de tècnic: Fins al 4 de març de 2008.

  Per a les beques de personal investigador: fins al 29 de febrer de 2008.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria i impresos Tècnics Icona Vist
  Convocatòria i impresos Personal investigador Icona Vist

  Torna